Sponsoring van Tentje -huren.nl

Op deze pagina’s staan goede doelen, instellingen en sport projecten die wij in alle bescheidenheid steunen. Een voor een doelen waarbij wij ons verbonden voelen en hopen dat onze bijdrage in het verleden en in de toekomst net dat zetje heeft kunnen geven om datgene waarom gevraagd is, te kunnen bereiken.

Achter de eerste foto of banner zit een link die u rechtstreeks toegang geeft aan de doelen die wij (en ook u kan) steunen.


Wij wensen dan ook iedereen veel succes toe.


 

          Dir. Tentje-huren.nl

          A. Koudijs  

Sponsoring:
Indien de vertegenwoordiger(s) van de door Tentje-huren.nl gesponseerde verenigingen of organisaties de huur/sponsor materialen zelf afhaalt, kan dit alleen op de overeengekomen dag. Het retourneren van de huur/sponsor materialen moet gebeuren op de overeengekomen dag. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Verzekering:
De gesponsorde artikelen zijn tijdens bezit niet verzekerd.
De organisatie draagt zorg voor een cascoverzekering, inclusief diefstal en brand. De sponsor Tentje-huren.nl is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor welke schade dan ook.
• Organisatie dient het gehuurde/sponsor artikelen zorgvuldig te gebruiken en alleen voor die doeleinden waarvoor het bestemd is.
• Eventuele schade aan de tent en andere geleverde goederen veroorzaakt door organisatie, wordt na belast.
• Door ondertekening of bevestiging door de organisatie van de huurovereenkomst erkent de organisatie dat het beschik gestelde in goede gebruiksstaat verkeert en ter beschikking is gesteld.
• Het is de Tentje-huren.nl en/of diens medewerkers ten allen tijden toegestaan, tijdens de verhuur/sponsor periode, toegang te krijgen tot het terrein waar de verhuur/sponsor artikelen staan opgesteld.

 

 
© 2009 - Tentje-huren.nl